Rob Scholte – “Reproductie Verplicht” in Museum de Fundatie

Overzichtstentoonstelling in Museum de Fundatie Zwolle van 16 mei t/m 6 september 2020

Rob Scholte (geboren Amsterdam, 1958) is de koning van het copyright. Afbeeldingen uit kunst en reclame, maar ook uit het alledaagse leven, vormen het uitgangspunt voor zijn schilderijen. Zonder zich te schamen gebruikt hij bestaande beelden, die hij zichzelf toe-eigent door adequate toevoegingen, aanpassingen en contextverschuivingen. Hij legt onverwachte verbanden en goochelt met de betekenis. Originaliteit en eigendomsrechten zijn voor hem, zo lijkt het, van geen enkel belang. Reproductie in alle vormen kenmerkt Scholtes kunst en juist deze reproducties zorgen ervoor, dat zijn werk een groot publiek bereikt. “Het meest gereproduceerde kunstwerk is daarom het belangrijkste”, zei hij ooit. Museum de Fundatie laat van 16 mei tot en met 6 september 2020 een omvangrijk overzicht zien van zijn schilderijen.

Scholte is de onmisbare exponent van de roerige en roemruchte jaren 80 van de vorige eeuw. Zijn schilderijen dragen bij aan de nieuwe herwaardering van figuratieve schilderkunst na het modernisme, bij Scholte sluit dat abstractie overigens helemaal niet uit. Zijn kunst is even idealistisch als commercieel, zowel alternatief kritisch als gelikt kitschy, ironisch en bloedserieus, vooral steeds, als een soort rode draad, paradoxaal. Scholte is onweerlegbaar de meest besproken levende Nederlandse kunstenaar, behorende tot de internationale postmodernistische stroming. Historische thema’s, literaire verwijzingen, het gebruik van ironie, het spel van waarheid en leugen, stijlloosheid, evenals het gebruik van citaten uit ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur die met elkaar botsen, zijn kenmerkend voor de geest van de 21e eeuw. Als geen ander markeert Scholte de overgang van modern naar postmodern. De thematiek van zijn oeuvre is het verschil tussen unplugged en connected. Zijn schilderkunst lijkt ouderwets ten opzichte van een computer, maar floreert wonderlijk wel online op het wereld wijde web, dat internet heet.

Op Scholtes schilderij Reproductie verplicht, naamgever van de tentoonstelling, vechten twee gekleurde cherubijnen om een zwart-witte appel en op de door Scholte daaronder geschilderde Kodak color control patches staat te lezen: “The colors have been selected as representative of those inks commonly used in photomechanical reproduction”. Scholte gaat verder op dit credo, dat wel als de basis aanname van zijn kunst gezien kan worden. Niet alleen is de stijl van Scholte plat, schijnbaar zonder persoonlijk handschrift, ook zijn de kleuren door hem bepaald op basis van inkt, zoals gebruikt bij drukken van een fotomechanische reproductie. Door op deze manier te schilderen vindt Scholte de drukpers steeds opnieuw uit, laag over laag, van licht naar donker, dan van donker naar licht en weer terug, steeds preciezer en met meer definitie. Hij noemt het zelf “God erin schilderen”. De onderwerpen, die hij kiest, zijn vaak algemeen en leesbaar. Ze sluiten aan bij de bekende massamedia, maar Scholte schuwt traditie en religie niet.

Geef een reactie